Abasidi

Abasidi, arapska kalifska dinastija; vladala 750–1517. Osnivač Muhamedov stric Abas (566–652). Ustankom protiv Omejida (748–750) Abasidi su preuzeli vlast, a njihov vođa Abul Abas proglasio se kalifom (750–754). Al-Mansur (754–775) prenosi sjedište kalifata u novoosnovani Bagdad (762). Najviši uspon u doba kalifa Haruna al-Rašida (786–809) i al-Mamuna (813–833). U XI. stoljeću jačanje lokalnih plemića slabi središnju vlast kalifa. Mongolskim osvajanjem Bagdada (1258) izvorni kalifat Abasida prestaje postojati. Odvjetci dinastije izbjegli su u Kairo, gdje od 1261, pod zaštitom egipatskih mamelučkih sultana, obnašaju formalnu vlast kalifa (do 1517).