Abbati, Giuseppe

Abbati, Giuseppe, talijanski slikar (Napulj, 13. I. 1836 – Firenca, 21. II. 1868). Pohađao Akademiju u Veneciji; djelovao u Firenci, član grupe → Macchiaioli. Svijetlim koloritom slikao firentinske vedute (Klaustar Santa Croce) i krajolike Toskane.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: