Abid

Abid, kenotaf Setija I.
Abid, staroegipatsko svetište na lijevoj obali Nila; danas selo El-Arab-el-Madhum. Prema legendi ondje je ubijen i pokopan bog sunca Oziris. Grobnice faraona iz najstarijih dinastija (←IV. tisućljeće); hramovi iz doba Ramzesa II. i Setija I.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: