Hershko, Avram

Hershko, Avram (pravim imenom i prezimenom Ferenc Herskó), izraelski biokemičar (Karcag, Mađarska, 31. XII. 1937). Emigrirao u Izrael (1950), doktorirao medicinu u Jeruzalemu (1969). Profesor Instituta za tehnologiju u Haifi. U centru za rak Fox Chase u Philadelphiji s → A. Ciechanoverom i → I. Roseom proučavao mehanizam stanične razgradnje proteina. Otkrili su protein ubikvitin koji se veže za nepotrebne proteine i tako ih obilježava za razgradnju. Za to otkriće zajedno su dobili Nobelovu nagradu za kemiju (2004). Dokazali su da ubikvitinom posredovana razgradnja proteina sudjeluje u mnogim važnim biokemijskim procesima poput stanične diobe, transkripcije gena ili popravka lanca DNK, dok je bolest cistična fibroza posljedica poremećenog procesa razgradnje proteina.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: