Abravanel (Abrabanel, Abarbanel), Isaac

Abravanel (Abrabanel, Abarbanel), Isaac, židovski državnik, filozof i teolog (Lisabon, 1437 – Venecija, 1508). Obavljao važne državničke poslove za portugalskoga kralja Alfonsa V., a nakon njegove smrti (1481) bježi u Španjolsku, gdje je prvi ministar pod Ferdinandom i Izabelom (1484–92). Nakon protjerivanja Židova iz Španjolske (1492), živi u Napulju, na Krfu i u Monopoliju; od 1503. do smrti ministar u Veneciji. Prvi uvidio da je za tumačenje Biblije važno istraživati sociološke promjene onog doba, a u komentaru starozavjetnih knjiga o Samuelu i Kraljeva primijenio je vlastito iskustvo državnika.