acervus

acervus (latinski: gomila, hrpa), jedan od primjera kojim su filozofi Elejske škole nastojali dokazivati prividnost osjetilnog zapažanja: Vagan prosa što pada ne može proizvesti nikakav šum, jer se sastoji od mnoštva zrna koja, uzeta za sebe, bešumno padaju na tlo. To što se čuje osjetilni je pričin koji ne pripada prosu (stvari) već osjetilu.