ACP

ACP, kratica za 1. Agence Central de Presse, francuska novinska agencija; 2. Agence Congolaise de Presse, kongoanska novinska agencija.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: