Adelung, Johann Christoph

Johann Christoph Adelung
Adelung, Johann Christophnjemački pedagog, gramatičar i leksikograf (Spantekow, kraj Anklama, 8. VIII. 1732 – Dresden, 10. IX. 1806). Znatno utjecao na standardizaciju njemačkog jezika djelom Pokušaji izradbe potpunoga gramatičko-kritičkog rječnika visokonjemačkog dijalekta (5 svezaka 1774–86). Zalagao se za načelo piši kao što govoriš (schreib wie du sprichst) u djelu Potpune upute za pravopis njemačkoga jezika (1788). Bavio se i biobibliografskim radom; napisao je dodatke (svesci 1–2, 1784–87) velikomu biografskom leksikonu Allgemeines Gelehrten-Lexicon Christiana Gottlieba Jöchersa. Njegov je rad ocijenjen kritičnijim i pouzdanijim od Jöchersova.