ad libitum

ad libitum (latinski), po volji, slobodno; kratica ad lib., ad l., a. l. 1. glazb Oznaka kojom skladatelj dopušta slobodan odabir izvedbe (tempa, izostavljanja stavaka, odabira vrste pjevačkoga glasa ili glazbala i sl.); u jazzu označuje improvizaciju u solu (solo a. l.) ili pratnji (accomp. a. l.). 2. med Oznaka na receptu o doziranju lijekova. 3. U poljoprivredi, oblik ishrane životinja, pri kojoj one same uzimaju hranu prema potrebi.