Adlerbeth, Gudmund Jöran

Gudmund Jöran Adlerbeth
Adlerbeth, Gudmund Jöran, švedski književnik (Ramsjöholm, 21. V. 1751 – Ramsjöholm, 7. X. 1818). Jedan od osnivača Švedske akademije. Piše klasicističke drame pod utjecajem Sofokla, Racinea i Voltairea te prevodi Horacija, Vergilija i Ovidija. Djela: Ifigenija u Aulidi; Edip; Pjesnički spisi i Kelonid.