adnotacija

adnotacija (latinski: zapis), zabilježba, vrsta zemljišnoknjižnog upisa kojim se evidentiraju činjenice koje imaju utjecaja na pravo vlasnika da raspolaže upisanim zemljištem. Adnotacijom se evidentiraju: osobne okolnosti vlasnika zemljišta koje ga ograničavaju u upravljanju i raspolaganju imovinom; osigurava se prvenstveni red budućem otuđenju ili opterećenju zemljišta (ustupanju ili brisanju hipoteke); pokretanje spora koji može dovesti do promjene u zemljišnoknjižnim upisima.