aerodinamička vaga

aerodinamička vagavrlo precizna naprava za aerodinamička ispitivanja putem prenošenja aerodinamičkih sila i momenata na mjerne uređaje. Za potpuno ispitivanje potrebno je izmjeriti 3 aerodinamičke sile (čeoni otpor, bočnu silu i uzgon) i 3 aerodinamička momenta (ljuljanje, propinjanje i skretanje).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: