Aflag (Aflak), Michel

Aflag (Aflak), Michel, sirijski političar i publicist (Damask, 1910 – Pariz, 23. VII. 1989). Pristaša i ideolog arapskog nacionalističkog pokreta; osnivač Arapske socijalističke stranke BAAS 1946. Zalagao se za jedinstvo Arapa, slobodu od strane dominacije i izgradnju specifičnoga arapskog socijalizma. Radio na ujedinjenju Sirije i Egipta u novi UAR (Ujedinjena Arapska Republika) 1958–61. Vratio se na vlast 1963, kad je zbačena secesionistička vlada koja je razvrgnula uniju s Egiptom. Emigrirao u Libanon 1966. Važnija djela: Naša ideja (1948), Borba arapskog BAAS-a (1953), Nacionalizam i revolucija (1965).