afrikanizacija

afrikanizacija, proces razvoja političke, ekonomske, društvene i kulturne samostalnosti afričkih država i prevladavanje kolonijalnih struktura na tim poljima; pridavanje autentičnih tradicionalnih obilježja Afrike u načinu života. 1960-ih sinonim za deeuropeizaciju, povratak tradicionalnim afričkim vrijednostima i njihovoj afirmaciji.