Agassiz, Jean Louis

Agassiz, Jean Louis, američki prirodoslovac švicarskog podrijetla (Môtier, Švicarska, 28. III. 1807 – Cambridge, SAD, 14. XII. 1873). Djelovao u Neuchâtelu, Parizu te kao profesor Harvardova sveučilišta. Bavio se komparativnom zoologijom, bio je protivnik darvinizma. Proučavao je recentne i fosilne ribe te utjecaj glacijacije na formiranje tla.