Agata, sv.

Agata, sv., rad Francisca de Zurbarana, oko 1630. Montpellier, Musée Fabre
Agata, sv., mučenica sa Sicilije (III. stoljeće). Lijepa kršćanka koju upravitelj Kvintijan u vrijeme Decijeva progona (251) prisiljava da se odrekne kršćanstva; mučena tako što su joj odrezane grudi i bačena u vatru; čudom se spasila, ali prema vlastitim molitvama preminu. Nakon godinu dana na njezin zagovor spašen je grad Katanija od erupcije vulkana Etne. Zaštitnica Malteškoga viteškog reda.