agrarno pitanje

agrarno pitanje, ukupnost ekonomskih i socijalnih problema povezanih s posjedovnim odnosima glede zemlje i sa životom u poljoprivredi. Ovisi o stupnju gospodarskog razvoja i udjelu poljoprivrede u ukupnoj proizvodnji, te se u raznim zemljama i vremenima javlja u vrlo različitim oblicima: od tradicionalnih robovlasničkih, feudalnih i polufeudalnih odnosa na zemlji i problema podjele zemlje seljacima, preko usitnjenosti seoskih gospodarstava, agrarne prenapučenosti, agrarnih kriza i zaduženosti, te proletarizacije seljaštva u vrijeme industrijske revolucije na Zapadu i u danas manje razvijenim zemljama, do poljoprivrednih viškova u nekim danas razvijenim zemljama s 3–10% pučanstva u poljoprivredi i problemima ograničavanja usjeva i očuvanja dohotka poljoprivrednika subvencioniranjem i agrarnim protekcionizmom.