agregatna potražnja

agregatna potražnja, ukupno planirano ili željeno trošenje na dobra i usluge u nacionalnom gospodarstvu u određenom vremenu pri različitim općim razinama cijena. Definira se svojim sastojcima: potražnjom stanovništva (osobna potrošnja), poduzeća (investicijska potrošnja), države (javna potrošnja) i neto izvozom (razlikom između ukupnog uvoza i izvoza).