Althusius, Johannes

Althusius, Johannes, njemački politički teoretičar i pravnik (Diedenshausen, danas Thionville, 1557 – Emden, 12. VIII. 1638). Profesor prava na Sveučilištu u Herbornu; od 1604. sindik u Emdenu. Zauzimao se za suverenost naroda i federalizam; zagovarao prirodna prava ljudi, kao i pravednost otpora protiv tiranije i tiranina, pokušavajući uskladiti izučavanje politike s kalvinističkim učenjem. Djelo: Politika sustavno izložena i ilustrirana svetim i svjetovnim primjerima (1603).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: