Altman, Sidney

Altman, Sidney, kanadsko-američki biolog i kemičar (Montreal, 7. V. 1939). Istraživao katalitičko djelovanje enzima. Ustanovio da sama ribonukleinska kiselina može djelovati katalitički. Nobelova nagrada za kemiju (1989, s→  Thomasom Robertom Cechom).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: