alumetiranje

alumetiranjepostupak zaštićivanja metala nanošenjem aluminija na njegovu površinu čime se postiže otpornost na oksidaciju na visokim temperaturama.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: