amfibolit

amfibolit, metamorfna stijena sastavljena uglavnom od amfibola (hornblenda) te nešto plagioklasa (udio anortitne komponente > 20%). Od ostalih minerala mogu doći, ovisno o stupnju metamorfizma, granat, epidot, zoisit, ilmenit, titanit. Amfibolit nastaje metamorfozom bazičnih stijena (orto-amfibolit) i/ili metamorfozom kalcijem obogaćenih stijena (para-amfibolit). Upotrebljava se kao tucanik u građevinarstvu. Kamenolomi u Hrvatskoj: Pleterac (Moslavačka gora), Vetovo (Papuk).