amfiteatar

rimski amfiteatar, Jordan
amfiteatar (grčki: ámphithéatron), u rimsko doba monumentalna kružna ili eliptična građevina za borbe gladijatora, borbe s divljim zvijerima i pomorske bitke naumahije. Sastoji se od borilišta, arene, oko koje se uzdiže stepeničasto, amfiteatralno gledalište; najstariji kameni amfiteatri na italskome tlu potječu iz ←I. stoljeća. Dobro očuvani amfiteatri nalaze se u Italiji (Verona, Padova; a u Rimu čuveni Kolosej), i na teritoriju nekadašnjeg Rimskog Carstva (Arles, Nîmes, Pula, sjeverna Afrika, Mala Azija).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: