Amfitrita

Posejdon i Amfitrita, mozaik iz Herkulaneja
Amfitrita (grčki: Amphitrítē), u grčkoj mitologiji, kći Nerejeva, žena Posejdonova i majka Tritonova koja stanuje u zlatnoj palači na dnu mora. U umjetnosti prikazivana kao lijepa vitka žena u Posejdonovim kolima ili kako jaše na morskom konju ili na delfinu. U antičkoj i srednjovjekovnoj uporabi Amfitrita je često ime za more.