Amonije Saka

Amonije Saka (grčki: Ammónios Sakkās), grčki filozof iz Aleksandrije (oko 175 – oko 242). Osnivač novoplatonovske škole. Podučavao samo usmeno, poput Sokrata, a čini se da je nastojao uskladiti Platonova i Aristotelova učenja. Njegova je filozofija poznata po djelima njegovih učenika od kojih su najpoznatiji: Plotin, Origen, Herenije i Longin. Oskudni podaci o Amonijevu životu i radu nalaze se u Porfirijevu djelu O Plotinovu životu.