Ampelije, Lucije

Ampelije, Lucije (latinski Ampelius, Lucius), rimski književnik (Mauretanska Cezareja, kraj II. st.). Autor kratka mitološko-povijesnoga kompendija Podsjetnik (Liber memorialis), knjige bilježaka s područja kozmografije, geografije, povijesti i mitologije koju je napisao za svojega učenika, budućega rimskoga cara Makrina, a sve do novovjekovlja služio je kao školski priručnik.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: