Ampère, André-Marie

André-Marie Ampère
Ampère, André-Marie, francuski fizičar, matematičar i filozof (Lyon, 22. I. 1775 – Marseille, 10. VI. 1836). Istraživao vezu između elektriciteta i magnetizma. Otkrio matematičku formulu za magnetsko polje koje stvara električna struja (Amperèov zakon). Eksperimentalno istraživao međudjelovanje između dviju električnih struja i otkrio matematički izraz za tu silu. Napravio uređaj za mjerenje električne struje s pomoću pokretne igle (preteča galvanometra). Postavio teoriju elektromagnetizma. Po njemu je nazvana jedinica jakosti struje → amper.