Ahmed-paša Džezar

Ahmed-paša Džezar, turski namjesnik (Fatnica, Hercegovina, 1720 – ?, 1804). Pripadnik → mamelučkih postrojba u Egiptu; turski namjesnik u Siriji i Egiptu. Uspješno ratovao protiv Napoleona (Akka). Dao podići džamiju i trg u Carigradu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: