Ainu

Ainu, Ajnu, paleoazijski prastanovnici Japana; stoljetnim ratovima s Japancima potisnuti na otoke Sahalin, Hokaido i dio Kurila. Oko 16 000 pripadnika, postupno izumiru. Antropološki bliži europidima, pa se izgledom bitno razlikuju od susjednih mongoloida. Zaseban jezik. Stanovali u brvnarama podignutim na stupovima u malim selima. Lovci, skupljači, ribari. Vješti rezbari u drvu i kosti, te tkalci, posebice odjeće od lika. Visoko dekorativno umijeće (plaštevi sa širokim rukavima poput kimona; korice mačeva). Tetoviranje u žena, puštena brada i brkovi u muškaraca. U vjerovanjima ističe se kult medvjeda, kojeg su smatrali božanstvom planina; kult pokojnika (sahranjivanje mrtvaca na otvorenom). → šamanizam