Air France

Air France, francuska zrakoplovna kompanija formirana 1933. fuzijom 5 starijih zračnih prijevoznika uz potporu vlade. Stvorila je jednu od najširih europskih mreža letova, koja je uništena II. svjetskim ratom. Odlukom parlamenta utemeljena je 16. VI. 1948. nova Compagnie Nationale Air France (70% u državnom vlasništvu). Danas povezuje više od 150 gradova u više od 70 zemalja. Sjedište u Parizu.