akolada

akolada (francuski) 1. U srednjem vijeku, obred pri uvođenju novog viteza; zagrljaj i udarac mačem po ramenu. 2. U grafici, vitičasta zagrada u nekom tekstu odnosno slogu; koristi se u tabelarnim i sličnim radovima pri sažimanju redova i sloga formulara. 3. U notnome pismu, okomita crta ili vitičasta zagrada koja povezuje dva ili više crtovlja; glazba zapisana na tom crtovlju izvodi se istovremeno.