Akopjan, Akop

Akopjan, Akop, armenski pjesnik (Gandža, danas Kirovabad, 29. V. 1866 – Tbilisi, 13. XI. 1937). Lirski obrađuje proleterski život u najpoznatijim poemama: Novo jutro, Crveni valovi, Jednakost, Širkanal boljševik. Zvan armenski Gorki.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: