akreditiv

akreditiv (francuski: accréditif), nalog koji banka izdaje na zahtjev svojega komitenta (nalogodavca akreditiva) i njime ovlašćuje drugu banku (akreditivnu banku) da osobi naznačenoj u nalogu (korisniku akreditiva) isplati ili stavi na raspolaganje u predviđenom roku određenu svotu novca. Kod osobnog akreditiva (kreditnog pisma) dovoljno je za podizanje novca da se korisnik legitimira. Kod dokumentarnog ili robnog akreditiva isplata je uvjetovana predočivanjem dokumenata navedenih u akreditivu (raznih isprava o stvarnoj otpremi robe, njezinu osiguranju, kakvoći i dr.).