aktiva

aktiva (latinski), sva imovina poduzeća. Razlikuje se tekuća aktiva (gotovina u blagajni, potraživanja od kupaca, zalihe i utržive vrijednosnice) i fiksna aktiva (zemljišta, zgrade, oprema i dugoročna ulaganja); fiksnom se aktivom smatraju i patenti, autorska prava, trgovački znak i ugled poduzeća. Aktiva se obično utvrđuje s datumom 31. XII. i iskazuje u godišnjoj bilanci stanja na lijevoj strani. → pasiva