akumulator, električni

akumulator
olovni (lijevo)
1. klema; 2. kućište; 3. pozitivna ploča; 4. negativna ploča; 5. oznaka razine elektrolita; 6. čep
nikal-kadmijev (desno)
1. klema; 2. kućište; 3. pozitivna ploča; 4. izolator; 5. negativna ploča; 6. mrežica
akumulator, električni, naprava u kojoj se električna energija pretvara u kemijsku (punjenje), u njoj se čuva i, prema potrebi, opet pretvara u električnu (pražnjenje). Dok se puni, akumulator je priključen na izvor istosmjernog napona. Nabijen akumulator izvor je električne energije. Količina elektriciteta koju akumulator može dati zove se kapacitet i mjeri u ampersatima (Ah). Najvažniji su alkalijski i olovni akumulatori. Olovni akumulator sastoji se od dvije olovne ploče (elektrode), uronjene u razrijeđenu sulfatnu kiselinu (elektrolit). Alkalijski (čelični) akumulatori sadrže katodu od kadmija (Jungerov akumulator) ili željeza i čelika (Edisonov akumulator) i anodu od niklena hidroksida uronjene u vodenu otopinu kalijeva hidroksida. Upotrebljavaju se za pokretanje motora s unutarnjim izgaranjem, za napajanje električnih uređaja i dr. Kapacitet olovnih akumulatora za pokretanje motora automobila je od 10 do 100 Ah a napon 12 V.