akupunktura

akupunktura, anatomska figura za vježbanje akupunkture
akupunktura (latinski: acus igla, punctura ubod), metoda drevne kineske medicine, sastoji se u ubadanju metalnih igala u određene točke u koži; njih ima nekoliko stotina poredanih u 20 osnovnih longitudinalnih meridijana. Prema kineskom učenju akupunktura uravnotežuje dvije glavne, suprotne sile prirode → jang i jin. Indikacije su bolni sindromi, alergijske i spastične bolesti dišnih putova, grčevi gastrointestinalnih organa, migrena i dr. Dokazano je da se ne radi samo o sugestiji, već ubodom u akupunkturne točke dolazi do lučenja medijatora boli (endomorfina, prostaglandina E i dr.). Tako je akupunktura kao pomoćna metoda ušla i u službenu medicinu Zapada.