akuzatorsko načelo

akuzatorsko načelo (latinski: accusator tužitelj), u kaznenom pravu, model kaznenog postupka koji se odvija kao spor dviju stranaka pred pasivnim (objektivnim i neutralnim) sudom, koji spor nadzire i o njemu odlučuje te donosi presudu povodom tužbe ovlaštenog tužitelja. Suprotno je inkvizitorsko načelo, po kojemu sud obavlja sve funkcije postupka (progon, vođenje postupka i obrana okrivljenika). Akuzatorsko načelo podrazumijeva da je teret dokaza na tužitelju, a bez tužbe nema suđenja. Pristaše akuzatorskog načela smatraju da je njegova prednost demokratičnost postupka i ravnopravnost stranaka pred sudom; afirmirao se u anglosaskom pravnom sustavu, dok je inkvizitorsko načelo karakteristično za kontinentalno pravo. U posljednje vrijeme akuzatorsko načelo sve se više afirmira i u europskom, kontinentalnom pravnom sustavu. ICTY (Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju) u Den Haagu primjenjuje akuzatorsko načelo.