akvakultura

akvakultura, uzgoj kamenica u Limskom kanalu
akvakultura (latinski: aqua voda, cultura obrađivanje; uzgajanje), uzgoj morskih i slatkovodnih organizama. Dijelovi akvakulture jesu: marikultura (uzgoj riba, rakova i školjki u bočatoj ili morskoj vodi), ribnjačarstvo (uzgoj slatkovodnih organizama) i algokultura (uzgoj algi). 

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: