akvedukt

akvedukt, Pont-du-Gard iznad rijeke Gard u Nîmesu, I. st. pr. Kr.

akvedukt u Splitu
akvedukt (latinski aquaeductus: vodovod), antički vodovod kod kojega su cijevi za vodu postavljene na visoke potpornje (lukove, zidove i sl.), koji preko neravna terena dovodi vodu u naselja; antički graditelji nisu poznavali zakon o spojenim posudama. Sustav akvedukta usavršili su Rimljani; na teritoriju nekadašnjega Rimskog Carstva ima mnogo ostataka rimskih akvedukata, od kojih je najpoznatiji → Pont-du-Gard u južnoj Francuskoj (na tri kata). U Hrvatskoj je najbolje očuvan akvedukt kraj Splita iz Dioklecijanova doba, koji je u uporabi i danas.