Alain de Lille

Alain de Lille, dio stranice iz Anticlaudionusa
Alain de Lille (latinski: Alanus ab Insulis), francuski teolog, pjesnik, filozof i alkemičar (Lille, oko 1120 – Cîteaux, 1203). Platonovac, naučavao da je čovjek mikrokozmos. U djelu Anticlaudianus daje enciklopediju znanja svojega vremena. U djelu De planctu Naturae u pjesničkom obliku izvrgava ruglu mane svojega doba. Glavno teološko djelo Maximae theologicae.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: