alatni strojevi

alatni strojevi, strojevi za oblikovanje raznih proizvoda upotrebom alata. Njima se postiže velika točnost u izradi, produktivnost, ekonomičnost te sigurnost pri radu. Alatni strojevi izrađuju predmete rezanjem, deformacijom, odvajanjem čestica, te, u novije vrijeme, primjenom alternativnih, nekonvencionalnih postupaka (elektronski mlaz, ionski mlaz, laser, plazma, ultrazvuk, vodeni mlaz i dr.). Danas su automatizirani. Postoji više načina automatizacije: mehanička (do 1950-ih), numerički upravljivi strojevi, upravljanje s pomoću mikroračunala (od 1970-ih).