Albrechtsberger, Johann Georg

Albrechtsberger, Johann Georg, austrijski skladatelj i glazbeni teoretičar (Klosterneuburg, 3. II. 1736 – Beč, 7. III. 1809). Generalbas i orgulje učio u rodnome mjestu, poslije se obrazovao samouko. Najprije orguljaš u nekoliko mjesta, od 1772. u Beču dvorski orguljaš i poslije zborovođa u crkvi sv. Stjepana. Skladao djela za orkestar i komorne sastave (80-ak gudačkih kvarteta, po 40-ak kvinteta i trija), fuge za glasovir, preludije i fuge za orgulje, oratorije, mise, psalme, motete, ofertorije, litanije. Autor šest glazbeno-instruktivnih spisa (o komponiranju, učenju klavira, generalbasa). Među njegovim učenicima bio je i Ludwig van Beethoven.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: