aleatorika

aleatorika (latinski: alea kocka), naziv suvremenoga kompozitorskog postupka u kojemu, kao u igri s kockom, odlučuje slučaj. U jednome aleatoričkom postupku skladatelj odredi temeljne sastavne dijelove skladbe, a izvođaču prepušta redoslijed izvođenja, drugi put točno odredi cjelinu skladbe i rasporedi njezine dijelove, a izvođač može birati između više ravnopravnih mogućnosti izvođenja, dok se u trećem slučaju može izvođaču prepustiti da u danom okviru slobodno izvodi pojedinosti i oblikuje djelo u cjelini.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: