Aleksandar VIII.

Aleksandar VIII. (pravim imenom i prezimenom Pietro Vito Ottoboni), papa od 1689. do 1691. (Venecija, 22. IV. 1610 – Rim, 1. II. 1691). Sklon francuskom kralju Luju XIV. pa je i zaključio dugogodišnji spor između Francuske i Papinske Države na svoju štetu. Osudio takozvana četiri galikanska članka i jansenističke teološke propozicije; služio se nepotizmom, za Vatikansku knjižnicu kupio vrijednu biblioteku švedske kraljice Kristine.