Aleksije I. Komnen

Aleksije I. Komnen, bizantski car (Carigrad, 1048 – Carigrad, 15. VIII. 1118). Vladao od 1081. Utemeljitelj vladarske dinastije Komnena. Uz mletačku pomoć suzbio Normane koji su prodrli u Tesaliju i osvojili Drač (1081); u savezništvu s Kumanima porazio Pečenege kraj Leburniona (1091). Tijekom I. križarske vojne vraćena mu je Nikeja, a sam je zauzeo niz gradova. Velikim trgovinskim povlasticama poticao djelovanje mletačkih i đenovskih trgovaca. Veleposjedu (pronija) dao vojna obilježja stvorivši time sloj posjednika obveznika obnašanja vojne službe.