Alfarabi

Alfarabi (Alfarabius, Abu Nasr Mohamed ben Mohamed ben Uzlag al Farabi), arapski filozof (Wasidij, Turkestan, 870 – Damask, 950). Komentator Aristotela, pokušavao uskladiti Aristotelovo i Platonovo učenje. Glavna djela: Klasifikacija znanosti; O intelektu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: