Alfons XIII.

Alfons XIII., španjolski kralj (Madrid, 17. V. 1886 – Rim, 28. II. 1941). Posmrče, do preuzimanja vlasti (1902) vladala je u njegovo ime kao regentica majka Marija Kristina Austrijska. Oslanjajući se na krupne veleposjednike, podupire udar (1923) generala → Prima de Rivere kojim je uspostavljena vojna diktatura. Nakon pobjede republikanskih stranaka na izborima 1931. i proglašenja Druge republike, izbjegao u inozemstvo. Pred smrt abdicirao u korist svojega sina → Juana Carlosa, grofa od Barcelone. Međutim, general → Francisco Franco odabrao je 1969. njegova unuka → Juana Carlosa I. kao svojega nasljednika na čelu države.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: