Alfvén, Hugo

Hugo Alfvén
Alfvén, Hugo, švedski skladatelj, violinist, dirigent i slikar (Stockholm, 1. V. 1872 – Falun, 8. V. 1960). Profesor kompozicije na Konzervatoriju u Stockholmu, glazbeni direktor Sveučilišta u Uppsali i zborovođa. Njegov opus sadrži više od 200 djela, od toga 5 simfonija, 3 rapsodije (Vigilija ljetne noći, poznata i kao Švedska rapsodija)), glazbeno-dramska i baletna djela, scensku i filmsku glazbu, kantate, zborove i popijevke. Bio je izvrstan akvarelist. Zapaženi su i njegovi memoari u 4 sveska.