Alkmeon iz Krotona

Alkmeon iz Krotona, grčki filozof i liječnik (←VI. stoljeće). Prvi pitagorovac, autor filozofskog djela o prirodi (Peri fyseos). Naučava da u ljudskim stvarima vlada dvojstvo ili suprotnost, što pokazuje praktičnim primjerima (bijelo – crno, dobro – zlo, itd.). Objasnio razliku između čulnog opažanja i mišljenja tvrdeći da se čovjek po tome bitno razlikuje od drugih živih bića. Prema njemu bit duše sastoji se u vječnom kretanju, a budući da je vječno kretanje svojstveno božanskome, držao je da je duša besmrtna. Važni su i njegovi medicinski pogledi, osobito definicija zdravlja kao ravnoteže materijalnih elemenata u tijelu.