Alkuin

Alkuin (Alcuin; latinizirano: Albinus Flaccus; anglosasko ime Ealhwine), teolog i književnik (York, oko 735 – Tours, 19. V. 804). Anglosaskoga podrijetla. Učitelj, prijatelj i savjetnik → Karla Velikog. Jedan od glavnih predstavnika → karolinške renesanse, prenio klasičnu kulturu i organizirao školstvo u Franačkom Carstvu. Pisao na latinskome teološka, hagiografska djela i pjesme. Sačuvala su se 232 njegova pisma Karlu Velikome.